Gemeinde

Gemeindeamt 2022 Marktgemeindeamt (2022)

 

Marktgemeinde Herzogsdorf 
Kirchenplatz 10
4175 Herzogsdorf


Tel. +43 7231 2255
Fax +43 7231 2255-240                                            
E-Mail gemeinde@herzogsdorf.ooe.gv.at